برخی از مشکلات جرم گوش 


1- ترشح گوش
2- احساس کیپی در گوش
3- بوی نامطبوع گوش
4- وزوزگوش یا صدای زنگ در گوش
5- سرگیجه

برای اطلاعات بیشتر شنوایی درمانی به سایت مورد نظر مراجعه کنید.


دوشنبه 2 دی 1398
بؤلوملر :