در حال حاضر، بازی هایی با محوریت وصل کردن کلمات توانسته اند به جدیدترین ترند عناوین موبایل ایرانی تبدیل شوند و توسعه دهندگان داخلی زیادی به ساخت اینگونه بازی ها روی آورده اند.

به دلیل استقبال زیاد کاربران از بازی کلماتیک ما در این مطلب جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک را نوشته‌ایم. توجه داشته باشید، همه جواب های این نسخه از بازی به طور کلی تغییر کرده و جایگزین پاسخ های قبلی می شوند پس لازم است حتما آخرین نسخه بازی را استفاده کنید.

جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک
هر سه بازی فندوق، کلماتیک و آمیرزا الهام گرفته از عنوان خارجی Word Cookies هستند

برای دریافت این بازی از بازار می‌توانید به این نشانی مراجعه کنید.

مطالب پیشنهادی
خرید اینترنتی کتانی مردانه اورجینال از دیجی‌کالا!

«آنابل به خانه می آید» ... این فیلم را تنها نبینید....

با درآمد دلاری در ایران میلیاردر شوید!

برای دیدن جواب کامل همه مراحل بازی کلماتیک با روزیاتو همراه باشید.

۱- آب، بابا
۲- کم، نمک
۳- نخ، خون
۴- آهو، هوا
۵- لب، بلا، بال
۶- شک، کت، کش، تشک
۷- زر، روز، زور
۸- مچ، چشم
۹- رگ، گرم، مرگ
۱۰- سن، سگ، سنگ
۱۱- آش، آتش
۱۲- رخ، سرخ، خرس
۱۳- شکم، تشک، تمشک
۱۴- سال، فال، سفال
۱۵- رنج، برج، برنج
۱۶- شهر، ریش، شیره، ریشه
۱۷- حرص، حریص، حصیر
۱۸- نی، ننگ، نگین
۱۹- حس، سر، سحر، سری، سیر، سحری
۲۰- دکل، کلید
۲۱- رود، گور، دور، گردو
۲۲- آهن، نگاه، گناه، آهنگ
۲۳- دام، رام، آدم، مادر، مدار، مراد
۲۴- امن، نام، نما، امان
۲۵- ساک، سکان، ساکن
۲۶- نی، نیک، عینک
۲۷- آبی، باز، بازی، زیبا
۲۸- رمز، رزم، مرز، ترمز
۲۹- خط، شک، خشک، خطکش
۳۰- یال، اصل، اصیل، اصلی
۳۱- یار، ریل، ریال
۳۲- چکه، کوه، کوچ، کوچه
۳۳- نیم، نمک، نمکی، کمین
۳۴- آیه، آهن، آهنی
۳۵- رهن، قرن، قهر، نهر، هنر، نقره
۳۶- رخت، ترد، درخت، دختر
۳۷- دم، نم، مد، منش، نمد، دشمن
۳۸- جلو، جدل، جلد، جدول
۳۹- پشه، هوش، پوشه
۴۰- مار، رام، مرگ، گرم، گام، گرما
۴۱- حفظ، حفاظ، حافظ
۴۲- ترش، آتش، تار، شتر، ارتش، تراش

چهارشنبه 8 آبان 1398
بؤلوملر :